Lumino 82độ là dòng thị kính cao cấp nhất của Celestron.


Cấu tạo gồm 6 hoặc 7 thành phần tuỳ loại, tráng phủ fully multi coated, cho trường nhìn cực rộng lên đến 82 độ. Phần đầu thị kính có nắp trượt chống loá giúp tăng độ tương phản khi quan sát. Hình ảnh sáng và sắc nét. Các loại thị kính Lumino được thiết kế theo kiểu pafocal cho phép thay đổi thị kính mà không cần lấy nét lại.