Mình cần Thanh li nôi trẻ em auturo con mới 99%,Minh mua 3,7tr ,bán lại 2tr,Liên he 0902998369