Công ty giải thể, mình tặng lại vài bộ bàn để máy tính và kệ để đồ đã qua sử dụng. Các bạn lấy đồ trong ngày 28/1 và 29/1 giùm mình nhé