Hôm nay Gia đình mình đi Vũng Tàu nhưng chỉ dùng phòng đến chiều, vẫn phải charged 1 ngày; có gia đình nào đi Vũng Tàu hôm nay mà ở đêm thì liên hệ mình gấp nhé!