con nguyen chưa khui phải ko bạn, nếu new 100% thì m lấy nha, 0915622011