Mh đang cầ tiền nên bán rẻ lại, là nữ dùng nên m.n khỏi lo, mới dk 1th thuimới dk 1th thui giá 3tr200