Son Just Noting LBT.
Mua ở Duty Free Sân bay Narita
Hàng đảm bảo vì là mình tữ tay mua nhưng về dùng không hợp nên bán lại.
Mới 99%, chỉ thử một lần không hơp nên bán lại luôn.

Liên hệ: 0938516550