Dior 643 va dior 999 cực đẹp , tất ca chỉ quẹt 1 lần, pass re 530k/ thỏi. Fake đền gấp đôi nhé . Lien hệ 0901000311