Dior 643 va dior 999, tất cả chỉ mới quẹt thử màu. Dư dùng nen thanh lý cực rẽ 550k/ cay. Hàng Fake đền gấp đôi nhé . Lien hệ 0901000311