Mình mua về rất ít dùng, gần như mới. Pass nhanh 1/4 giá 250k/thỏi. Son cực mềm và mịn môi, các mom search thêm về sp giúp mình.
Chi tiết zalo mình nha 085 hai ba bốn 59 sáu sáu.