mình có thẻ tập yoga ở Yoga Plus thời hạn còn 11 tháng, có thể tập nguyên tháng cũng dc, nơi tập AEON Bình Tân, bạn nào có nhu cầu thì liên hệ mình nhé