Do không có sức làm nên mình thanh lý vật dụng quán bánh canh
Gồm
11 bàn Inox
45 ghế Inox
Tủ lạnh Sanaky mới mua 255 lít
Xe thức ăn nhôm kính
Kệ đựng chén bát Inox
3 nồi nấu nước dùng lớn
2 bếp lò
Tô chén, dụng cụ ăn
các vật dùng phục vụ cho bàn ăn
các vật dụng phục vụ nấu