E mới mua 1 khóa học tiếng anh online cua trung tâm ECE. Em co tim hiểu wa thj trug tam day khá uy tín. trung tam cam ket neu hoc on dug theo su huog dẫn của trung tâm mà khi thi TOEIC ko đạt kết quả +550 thi trung tam sẽ hoàn lại tiền. Hiện tại e mới nhận công việc nen rat bận k thể hoc dc. E muốn nhượng lại khòa hoc cho mẹ nào có nhu cầu. Trung tam dag ban 1 khoa hoc tieng anh online trog 6 thang la 750k. E mua dip tết nen duoc khuyen mại còn 600k. Mẹ nào co nhu cau e se nhuog lai giá ưu đãi 500k. các mẹ co the lien lac voi em theo số 0979054042. p/s e mua nhưng chưa đăng nhap sử dung.nen khóa hoc van dam bảo đủ 100% số bài