VỚI NIỀM ĐAM MÊ KHĂN CHOÀNG NÊN MÌNH ĐÃ SƯU TẬP RẤT NHIỀU KHĂN NHƯNG VÌ MỘT VÀI LÍ DO MÀ MÌNH MUỐN SALE LẠI CHO CÁC MẸ VỚI GIÁ MỀM, ĐA SỐ KHĂN ĐỀU CÒN MỚI.
1. GIÁ 60K. CÓ THỂ PHỐI THÀNH NHIỀU KIỂU ĐỂ ĐI BIỂN.CÒN MỚI 90%2.GIÁ50K

3. GIÁ 40K


4.GIÁ 40K


5. GIÁ 30K
6. GIÁ 3OK
7.GIÁ 50K. MỚI 90%


8. GIÁ 50K CÓ THỂ PHỐI THÀNH ÁO ĐI BIỂN


9.GIÁ 25K10. GIÁ 40K


11. GIÁ 40K. KHĂN ĐI BIỂN KHỔ LỚN12.GIÁ 40K