Mình mới chiết ra em này, loại này lá xanh đẻ nhánh rất nhanh nha, ai có nhu cầu tạt ngang nhà mình lấy nha, mình ở Bình Tân or Quan 8 nhé, 0989211281