Xe mới mua 2 tuần, ko có thgian bán nên cần thanh lý gấp!!!
New 97%