Tình hình là người nhà e mang vè vài chục ống nước hoa GIO và Hermes kèm thêm 1 bình pha caphee mà e không có nhu cầu sử dụng nên mẹ nào có cần ib e nha.
GIO: 45k/ống
Hermes: 65k/ống
Bình pha caphe: 700k