Đầm vải tốt còn nguyên mác. Nhượng lại để về quê cho gọn. Ai gần nhà thì tớ mang tới tận nhà luôn cho ^^. Đầm 200K --> 150KKhoác đầm kaki 150K --> 65KLen lưới: 30K