chào các mẹ....tình hình em là người sg...cả đời em duoc ve bắc 1 lần....và may mắn là em duoc an mon bún cá hai phòng rat ngon... em ve lai sg thèm qua...hoc tren mang de nau... nhung sao dở qua... me nao biet cach nau bun cá ngon co the bày cho em duoc khong ạ...em cam on nhieu lam....me nao biet lam on nt zalo chỉ em voi nhá........em cam on cac me nhieu lam ạ...... sdt cua em ; 01204681201( em nau sao nuoc dung dở lam.ko dâm dà nhu ngoai bắc) huuuuu