E dang thanh ly do tren nay cam on cac me da quan tam nt mua do nhung dt e dao nay bi mat mat ko gui tn dc nen ko tra loi tn cac me dc cac me thong cam va cho em xl nhe ai can mua gi xin dt truc tip cho m nha chan thanh cam on va xl cac me