Địa chỉ xem hàng: Check tùy thích Kí túc xá Đại học Quốc Gia khu B
SDT: 09 sáu 3 614 7 năm 1
Cần bán 3 chiếc máy tính bỏ túi Casio
1. Casio FX 570MS ngoại hình ổn 120k
2. Casio FX 570MS ngoại hình ổn bị mất nắp 90k
3. Casio FX 570ES ngoại hình ổn 200k