Mặt nạ dưong da freeman, dưỡng da chân, tay freeman là lô hàng mình nhập về bán, nhưng do sinh em bé ko có thơif gian bán nên mình thanh lý lại giá gốc, mong mọi người ủng hộ đe thanh lý được nhanh.