Tớ cần thanh lí e này, mua ở Hanhstore, new 99%, tl 240k.