Lên đời điện thoại bán cho mẹ nào cần iphone 4 đen bản quốc tế 16gb, giá 4 triệu 1 gần như mới 01867159589