Có mẹ nào thanh lý sản phẩm "Kose Softymo Speedy Cleansing Oil (230ml)

"
này thì cho mình biết nhe, nếu có chỗ nào bán ở Sài Gòn các mẹ chỉ giúp mình luôn nhe. Tks các mẹ nhiều.