Mình đc tặng ,mà nhóc nhà cứ tranh nhau,e thanh lý 200k.ai co nhu cau nhan tin mình gui anh nhe