Thích áo hawai bố, và vài thứ phụ kiện nhỏ nhắn, hi nhưng ở SG k xem đc nên up phụ mom thui!