Tất cả đều là gọng chuẩn nhé, hàng cam kêt tốt, mua bán tại nhà
1. Gọng kính Đức, 400k


2. Gọng kính Anh, 400k


3. Gọng kính Nhật, 400k4. Gọng kính Đức, 400k5. Gọng Đức, 400k


6. Gọng Đức 400kEm up tạm vậy đã. Còn nhiều kính râm và gọng cân. Ai có nhu cầu lh em: 0914 ba bốn 29 34, e ở Linh Đàm nhé.