các nẹ cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm kinh doanh nhé.hihi
vì cùng mục tiêu shopping không cần nhìn giá ạ
mẹ nào đang yếu về khoản này thì cứ coment mình giải quyết nhé