mầu bên ngoài đẹp hơn mọi ng nhé, giặt rùi nhưng chưa mặc lần nào