Mình muốn thanh lí giày Đông Hải như hình, size 37, cao 7 phân. Thanh lí 500k (mua 750k). Mình đi làm ở Q1
Thảo: 0901 388 một sáu hai.