Bác nào quan tâm liên hệ 01627888478 or 0979396507 vé hạng C ạ