Dư dùng bán túi xách tay từ pháp giảm giá 50% cho các mẹ.

mới 100% chưa qua sử dụng còn.

Giá gốc : 92 Euro

Giá bán : 1.200.000 đ

Liên Hệ : Thạch 09 bốn 5280123

Hình thự tế: