bạn gì hõi váy jean ấy. banj bị chật nhé. hộp thư banj bị đầy kg gửi trã lời dc. thank banj