Thanh lý suất sử dụng dịch vụ của Bến Thành Tourist.
Giá trị: 27,650,000 VND
Giá thanh lý: 25,000,000 VND
Thời hạn: vô thời hạn
Nguồn gốc: Mình đã chuyển tiền cho Bến Thành Tourist để đăng ký tour nhưng hiện hết nhu cầu. Bên Bến Thành Tourist xác nhận số tiền mình đã chuyển vẫn có giá trị để sử dụng tất cả dịch vụ của họ: tour (trong nước và quốc tế), vé máy bay.
Website: http://vn.benthanhtourist.com/

Liên hệ: Hà (0984726303)