Dầu gội thảo dược đen tóc Hoa Đà
3 trong 1:
• Gói thứ 1 và thứ 2 trộn lại thoa lên tóc làm đen tóc
• Gói thứ 3 dưỡng tóc
An toàn, tự nhiên
Bán sỉ từ 10 hộp trở lên!