Do bầu bí nên thanh lý lại nha 180k thui free ship nha <br>