các bạn liên hệ Sđt: 01297515248 . Địa chỉ thử váy: 252 bạch đằng đà nẵng


Váy có thể nới rộng hoặc bóp nhỏ lại để phù hợp với từng bạn nhé.