Bên mình đang dư hóa đơn VAT, nhà mình ai cần về mặt hàng nào thì báo lại nhé, nếu có mình chuyển cho đỡ phí
Điện thoại: 0981112588