Còn 1 số quần áo cần thanh lý, giá hạt dẽ nha !
ÁO KHOÁT JEAN: 70K
QUẦN SORT JEAN: 65K
ÁO KHOÁT LEN CHỈ: 60K