Mình đã đăng ký học tiếng anh tại Trung tâm tiếng Anh Topica (Mình mua gói 90 ngày học_đăng ký 6,9tr) Tuy nhiên, mình có lịch công tác đột xuất nên không thể tham gia học. Mình muốn nhượng lại tài khoản còn thời hạn 30 ngày cho bạn nào muốn học thử chương trình nhe. Lop mình là Basic 300, lớp học với giáo viên Âu mỹ.