cho thue phong khep kin va cho thue mat bang kinh doanh o Pho Nguyen Quy Duc - TX

  • 93 Bài viết

  • 5 Được cảm ơn

  #1

  Can cho thue 1 phong khep kin (se lap dieu hoa neu co nhu cau) va cho thue kinh doanh mat bang tang 1 dien tich >60m2. Dia diem mat pho Nguyen Quy Duc gan cay xang Quy Duc, canh bv Bo Xay Dung, giap ky tuc xa sv truong DH Quoc Gia rat thuan tien ho vc kinh doanh. Ai can thue xin lien he so 0948.007.200.Tks a

  iframe: approve:
  • 110 Bài viết

  • 8 Được cảm ơn

  #2
  Bạn cho thuê mặt bằng bnhiu một tháng

  iframe: approve:
  • 93 Bài viết

  • 5 Được cảm ơn

  #3
  Neu ban dang quan tam minh moi ban qua nha nhin thuc te de cung nhau thoa thuan. Tks b

  iframe: approve:

LinkBacks Enabled by vBSEO