Chảo xào chống dính supor size 34cm
Hàng KM nutifood