Máy máy, còn bảo hành bán 2,5 triệu, mon nào có nhu cầu gọi mình nhé 0985 956 956