Mình hiện muốn chuyển nhượng lại thẻ tập GYM 2 năm tại Times/ Times plus Fitness & Yoga

Thẻ của mình tập được cả 3 cơ sở của Trung tâm:
302 Cầu Giấy - Tòa Discovery: cở sở 5 sao mới mở
335 Cầu Giấy: https://www.facebook.com/timesfy/
09 Vũ Phạm Hàm: https://www.facebook.com/tpfy09vuphamham/

Thẻ mình vừa mới kích hoạt, hạn thẻ đến tháng 11/2020
Thẻ tập Fulltime từ 6h đến 21h, tập tất cả các bộ môn Yoga, gym, group X. Dance, chương trình tập bản quyền nước ngoài Les Mills, yoga có giáo viên Ấn Độ

Mình mua thẻ khi có khuyến mãi nên giá cực tốt

mọi người quan tâm inbox mình nhé!