Cần thanh lý ruột chăn thương hiệu Cannon mua ở Parkson giá 1.990.000, mới 100% chưa qua sử dụng. Do không còn nhu cầu, muốn bán lại giá 1,800,000. Liên hệ Trang 0913664748