Mình cần thanh lý máy medela mini electric plus còn hạn bảo hành tới tháng 5/2013. Mình ít sử dụng lắm, nên còn rất mới. Mình thanh lý máy 3 ttriệu nha. Ai có nhu cầu Lien hệ với mình. Đt. 0909 000 644.