Tiếc quá, hôm CN em lưu số điện thoại chị, hôm nay lu bu quá tính mai gọi cho chị, ai dè chậm chân rồi.