-Bộ sản phẩm bao gồm:
+ Bộ phận chính là thân máy
+ Phụ Kiện kèm theo: 1 Bàn lau, 01 Khung trượt lau thảm, 02 Khăn lau, 1 Đầu phun hơi tập trung, 1 Cốc dùng cho nước vào bình
Giá thanh lí: 1.500.000Đồng
Liên hệ : Thảo 0908234799