Nhà mình bán hàng trước cổng trường học và đang chuẩn bị nghỉ bán nên muốn thanh lý máy làm Bắp rang bơ
Tình trạng: Đang dùng tốt bình thường.
Bạn nào có nhu cầu thì qua lấy sớm giúp mình nhé.
Giá thanh lý: 800.000d
SĐT: 07459 885 704
Mình cảm ơn nhiều!